Now showing items 1-6 of 6

  • Impact op mens en economie t.g.v. overstromingen bekeken in het licht van wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden 

   Wouter Vanneuville; Ruben Maddens; Christophe Collard; Peter Bogaert; Philippe De Maeyer; Marc Antrop (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2006)
   Deze studie wil een aanzet geven voor onderzoeken in het kader van MIRA-T 2006 en MIRA-S 2009 door een methodologie te beschrijven om gevolgen van overstromingen te kwantificeren en verschillende scenario’s door te rekenen. ...
  • Kritische massa 

   Michiel van Meeteren; Kobe Boussauw; Joren Sansen; Tom Storme; Erik Louw; Evert Meijers; Jonas De Vos; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit 'Syntheserapport Kritische Massa' bevat een samenvatting van de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Kritische Massa', aangevuld met een hoofdstuk 'Conclusie en Beleidsaanbevelingen'. De ...
  • Onderzoek naar de evolutie van de ruimtebehoefte voor niet verweefbare bedrijvigheid 

   Stéphane Jacobs; Frank Van Durme; Prof. Dr. Gino Verleye; Prof. Dr. Frank Witlox
   Doel van deze studie is de tussentijdse evaluatie van de cijfermatige en kwalitatieve ruimtebehoefte voor economische activiteiten in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) met bijzondere aandacht voor kwantitatieve ...
  • Sturingsmodellen voor het wonen 

   Paul Arts; Marten Dugernier; Eline Mulkens; Frank Witlox; Kobe Boussauw; Veronique Van Acker
   De studie geeft inzicht in bestaande sturingsmodellen voor het wonen zowel in Vlaanderen als in het buitenland, het effect dat ze kunnen hebben op de toedeling van bijkomende woongelegenheden over de gemeenten in Vlaanderen, ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit deelrapport bevat de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Topvoorzieningen'. Deze opdracht, uitgeschreven door Ruimte Vlaanderen, is uitgevoerd door een consortium van de Universiteit Gent, de ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Topvoorzieningen zijn gespecialiseerde voorziening van internationale allure, met een ruim "verzorgingsgebied" of afzetmarkt. De doelstelling van het Vlaams ruimtelijk beleid is een totaalpakket aan topvoorzieningen kunnen ...