Now showing items 1-1 of 1

    • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) hoofdstuk 8: ruimte voor open ruimte 

      Veerle Strosse, Joost Salomez, Jozefien Hermy, Ann Pisman (2018)
      Een leefbare en veerkrachtige maatschappij heeft nood aan open ruimte. In de open ruimte komen verschillende activiteiten voor: landbouw, energie, … Bovendien levert deze belangrijke diensten, bijvoorbeeld op het vlak van ...