Now showing items 1-1 of 1

    • Sturingsmodellen voor het wonen 

      Paul Arts; Marten Dugernier; Eline Mulkens; Frank Witlox; Kobe Boussauw; Veronique Van Acker
      De studie geeft inzicht in bestaande sturingsmodellen voor het wonen zowel in Vlaanderen als in het buitenland, het effect dat ze kunnen hebben op de toedeling van bijkomende woongelegenheden over de gemeenten in Vlaanderen, ...