Now showing items 1-2 of 2

  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 2 - Instrumentarium 

   Katleen Vermeiren; Ann Pisman; An Stas; Fatma Kamas; Jana van Hoyweghen (2021)
   Het ruimtelijk beleid formuleert doelstellingen voor de verdere evolutie van de ruimte in Vlaanderen. Om die doelstellingen effectief te realiseren kunnen we verschillende instrumenten inzetten. We onderscheiden de ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 6 - De bebouwde ruimte duurzaam transformeren 

   Isabelle Loris; Helena Bieseman; Kasper Cockx; Sophie De Mulder; Ann Pisman; Anneloes Van Noordt (2021)
   De bebouwde ruimte is de tegenhanger van de open ruimte. Ze bestaat uit het ruimtebeslag plus de oppervlakte van kernen. Dit betekent dat parken en tuinen ook behoren tot de bebouwde ruimte, ook al staat er geen gebouw ...