Now showing items 1-7 of 7

  • Diagnosis of the state of the territory in Flanders. 

   Ann Pisman; Stijn Vanacker (2021)
   Binnen de verschillende Europese analyses van ruimtelijke patronen nemen België en Vlaanderen een specifieke positie in. Het gemiddelde "percentage bewoond gebied" (d.w.z. alle land dat wordt gebruikt buiten landbouw, ...
  • Het Ruimterapport 2018. Het ruimtelijk patroon van Vlaanderen ontrafeld. 

   Ann Pisman (2020)
   In 2018 werd het RURA, Ruimterapport Vlaanderen, ontwikkeld. Dit rapport is een naslagwerk over de ruimte in Vlaanderen. In het document zijn heel wat ruimtelijke analyses opgenomen: beschrijvingen over het voorkomen van ...
  • Samenhangende openruimtegebieden, toestand 2013-2019 - technische beschrijving 

   Hans Van den Berg; Kasper Cockx; Peter Willems; Stijn Vanacker; Ann Pisman (2021)
   In dit document wordt beschreven hoe samenhangende openruimtegebieden in Vlaanderen werden geïdentificeerd en ingedeeld in 5 types o.b.v. hun grootte en ligging t.o.v. landelijke en (rand)stedelijke gebieden.
  • Segmentatie V: toepassen van de segmenten in drie circulaire economie cases 

   Sophie De Mulder; Inge Pennincx; Jan Zaman (2021)
   Dit rapport onderzoekt en illustreert de mogelijke wijzigingen in de aard, het voorkomen en deorganisatieprincipes van economie naar aanleiding van een CE-transitie. Het vraagstuk wordtruimtelijk benaderd via de huidige ...
  • Simulatie van de virtuele uitrol van 5G in Vlaanderen 

   Niels De Kempeneer; Michel Goethals; Tine Van Hoof; Hans Reynders; Mart Verlaek (2021)
   Dit rapport kadert in Deel 5 “Simulaties” van het onderzoek ‘Nieuwe ontwikkelingen rond 5G, de maatschappelijke impact van de uitrol van 5G-netwerken op de stralingsblootstelling'. Als gevolg van technologische evoluties ...
  • Ventilatie op school in koudere periodes tijdens een pandemie zoals COVID-19 

   Maja Mampaey; Mart Verlaek; Niels De Kempeneer (2021)
   Dit beschrijvend onderzoek wil via het uittesten van verschillende scenario’s bepalen of en hoe het mogelijk is voldoende (hier gedefinieerd als een concentratie CO2 lager dan 900ppm) te ventileren in niet-mechanisch ...
  • Zelfevaluatie complexe projecten: Verwerking literatuur en enquête 

   Fatma Kamas; Helena Bieseman; Patrick Wilmots; Karin Hahn (2021)
   Deze evaluatiestudie bekijkt de opzet, werking en ervaringen met complexe projecten. Het document geeft in hoofdstukken 1 en 2 een omschrijving en stand van zaken van complexe projecten in Vlaanderen. Hoofdstuk 3 omvat een ...