Now showing items 1-2 of 2

  • Begroting van stikstof- en fosforstromen in de Vlaamse economie 

   Joeri Coppens; Sofie Stas; Ellen Dolmans; Erik Meers; Siegfried E. Vlaeminck; Jeroen Buysse; Stijn Overloop (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2013)
   Vlaanderen heeft een overschot aan de voedingsstoffen stikstof en fosfor beschikbaar in afval- en reststromen, zoals huishoudelijk afvalwater, organisch biologisch afval en dierlijke mest. Dit komt onder meer door de hoge ...
  • Herkalibratie van WaTEM/SEDEM met het DHMV-II als hoogtemodel 

   Petra Deproost; Daan Renders; Johan Van de Wauw; Nele Van Ransbeeck; Gert Verstraeten
   Het WaTEM/SEDEM model, ontwikkeld door de KULeuven, wordt door de Vlaamse overheid gebruikt voor de berekening van bodemerosie en sedimenttransport in Vlaanderen. Dankzij dit model kan de mate van bodemerosie bepaald worden ...