Now showing items 1-1 of 1

    • Herkalibratie van WaTEM/SEDEM met het DHMV-II als hoogtemodel 

      Petra Deproost; Daan Renders; Johan Van de Wauw; Nele Van Ransbeeck; Gert Verstraeten
      Het WaTEM/SEDEM model, ontwikkeld door de KULeuven, wordt door de Vlaamse overheid gebruikt voor de berekening van bodemerosie en sedimenttransport in Vlaanderen. Dankzij dit model kan de mate van bodemerosie bepaald worden ...