Now showing items 1-5 of 5

  • Energie-intensiteit van personen- en goederenvervoer 

   Maarten Messagie; Tom van Lier; Surendraprabu Rangajaru; Joeri Van Mierlo (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2015)
   De sector transport neemt nog steeds een aanzienlijk deel van het energiegebruik van Vlaanderen voor zijn rekening. Om meer energie-efficiënte keuzes te kunnen maken actualiseerde de Vrije Universiteit Brussel, in opdracht ...
  • Kritische massa 

   Michiel van Meeteren; Kobe Boussauw; Joren Sansen; Tom Storme; Erik Louw; Evert Meijers; Jonas De Vos; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit 'Syntheserapport Kritische Massa' bevat een samenvatting van de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Kritische Massa', aangevuld met een hoofdstuk 'Conclusie en Beleidsaanbevelingen'. De ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit deelrapport bevat de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Topvoorzieningen'. Deze opdracht, uitgeschreven door Ruimte Vlaanderen, is uitgevoerd door een consortium van de Universiteit Gent, de ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Topvoorzieningen zijn gespecialiseerde voorziening van internationale allure, met een ruim "verzorgingsgebied" of afzetmarkt. De doelstelling van het Vlaams ruimtelijk beleid is een totaalpakket aan topvoorzieningen kunnen ...
  • Vernieuwing van regelgeving in het kader van openbare onderzoeken en participatie bij ontwikkeling van ruimtelijk beleid binnen het toepassingsgebied van het verdrag van Aarhus 

   Willemien Laenens; Emma Vanderstraeten; Olivier Braet; Dr. Ilse Mariën; Prof. Dr. Wendy Van den Broeck
   De aanleiding voor dit onderzoek is dat vandaag onvoldoende burgers bereikt worden met de aankondiging van het openbaar onderzoek. In het kader van de doelstelling van verschillende wetgevende kaders, zoals het Verdrag van ...