Now showing items 1-1 of 1

    • Emissiereductiepotentieel van hybride voertuigen bestemd voor de weg 

      Nils Hooftman, Norbert Ligterink, Mieke Paalvast, René Van Gijlswijk, Eef Voogd, Giorgos Mellios, Mamarikas Sokrates, Kapetanios Nikos, Zacharias Samos, Wim Verhoeve (2020)
      Deze studie beschrijft de resultaten van een herziening voor de emissiefactoren voor plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) bestemd voor de weg. Hiervoor zijn we op drie vlakken te werk gegaan; eerst is via een ...