Now showing items 1-2 of 2

  • Evaluatie van de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de Vlaamse hoofdstations 

   K Verachtert; M De Paep; S. Claeys; G Haentjens; W Dernau; P Staelens; W Kruijver; T Devos; J. De Maeyer
   Het onderzoek verliep in twee fases. In een eerste fase werden 20 stations geselecteerd voor een ruimtelijke en socio-economische analyse van de transformatie in de stationsomgevingen sinds 1995. Ook de achterliggende ...
  • Publieke grondregie bij ruimtelijke realisaties 

   P Peeters; Tom Swerts; W Dernau
   Om concrete beleidsvoorstellen m.b.t. het grond- en pandenbeleid te kunnen formuleren, liet Ruimte Vlaanderen een studie uitvoeren die nagaat of de overheid een publieke regierol op zich kan nemen op vlak van grondbeleid.De ...