Now showing items 1-3 of 3

  • Afbakening van gebieden gevoelig aan winderosie in Vlaanderen 

   Stijn Van Kerckhoven; Michel Riksen; Wim Cornelis
   Het bodembeschermingsbeleid in Vlaanderen besteedt recent bijzondere aandacht aan erosiebestrijding. Mede op basis van een gebiedsdekkende erosiekaart (Van Rompaey et al., 2000) worden erosiebestrijdingsmaatregelen financieel ...
  • Bodemverdichting en slemp in Vlaanderen 

   Frank van der Bolt; Wim Cornelis; Jan De Pue; Martin Mulder; Lin Lin; Chung Do Thành; Maarten Volckaert; Marius Heinen; Rob Hendricks (2020)
   Het databestand met bodemfysische en -hydraulische eigenschappen is uitgebreid met de data van 3 bodemhorizonten op 13 percelen. Om het effect van extreme bodemverdichting te kunnen verkennen werden met multiple lineaire ...
  • Bodemverdichting in Vlaanderen 

   Frank van der Bolt; Wim Cornelis; Jan De Pue; Rob Hendriks; Jan van den Akker; Harry Massop; Ingeborg Joris; Jef Dams; Johan Vos (2016)
   Uit onderzoeken blijkt dat machinale bewerking van landbouwbodems in Vlaanderen en Nederland leidt tot bodemverdichting, ook tot onder de ploegdiepte. Kwantitatieve gegevens ontbreken echter. Een verdichte bodemlaag gaat ...