Now showing items 1-1 of 1

    • Ruimtelijke analyse van de migratie in en naar Vlaanderen 

      Wim Moortgat; Dieter Somers; Hannelore Van Dorpe
      De evaluatie en de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een taak van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening op Vlaams niveau. Op korte termijn wordt de noodzaak van een partiële herziening afgewogen. ...