Now showing items 1-2 of 2

  • Gemeenschappelijke initiatieven in de Vlaamse Ruimte 

   Wim Rasschaert; Ide Hiergens
   Het ruimtelijk beleid wil gemeenschappelijke initiatieven ondersteunen. Volgens Ruimte Vlaanderen kunnen gemeenschappelijke, collectieven en gegroepeerde initiatieven waardevol zijn om een hoog rendement te behalen zonder ...
  • Ruimtelijke ordening en sectorwetgeving 

   Wim Rasschaert; Jan Beleyn; Dirk Van Heuven; Geert Van Hoorick; Katrien Van Dingenen; Geert Steurs; Wim Van der Beken; Elisabeth Wouters; Christian Dierickx; Paul Wuillaume
   De relatie tussen de wetgeving ruimtelijke ordening en de sectorale wetgeving staat centraal in deze opdracht en meer in het bijzonder die domeinen waar deze relatie problematisch is en waar er mogelijkheden zijn voor ...