Now showing items 1-1 of 1

    • Ruimtelijke ordening en sectorwetgeving 

      Wim Rasschaert; Jan Beleyn; Dirk Van Heuven; Geert Van Hoorick; Katrien Van Dingenen; Geert Steurs; Wim Van der Beken; Elisabeth Wouters; Christian Dierickx; Paul Wuillaume
      De relatie tussen de wetgeving ruimtelijke ordening en de sectorale wetgeving staat centraal in deze opdracht en meer in het bijzonder die domeinen waar deze relatie problematisch is en waar er mogelijkheden zijn voor ...