Now showing items 1-1 of 1

    • Belevingsonderzoek compact wonen 

      Jonas De Maeyer, Elodie Deprez, Karim Cherroud, Fran Bambust (2020)
      Deze studie verschaft inzichten in de keuze en beleving van compact wonen en hoe ze te benutten bij deuitvoering van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.De focus van dit onderzoek richt zich op de ...