Show simple item record

dc.contributor.authorK. Callebaut
dc.contributor.authorP. Vanhaecke
dc.contributor.authorK. Arijs
dc.contributor.authorA. Ghekiere
dc.contributor.authorM. Vangheluwe
dc.date.accessioned2019-07-17T07:09:16Z
dc.date.available2019-07-17T07:09:16Z
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/229765
dc.description.abstractZowel op internationaal vlak als op federaal vlak geniet de aanpak van stoffen die zowel voor de volksgezondheid als voor het milieu een bedreiging kunnen vormen al geruime tijd terecht bijzondere aandacht. In de toekomst zou dit ook kunnen uitgebreid worden naar bescherming van het cultureel erfgoed. Het Vlaamse beleid terzake situeert zich in het geheel van de internationale doelstellingen. Enerzijds is er deelname aan de CCIM (Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid) stuur- en werkgroepen met het oog op de opvolging van het internationale beleid. Anderzijds is er uiteraard de omzetting in eigen wetgeving en de talrijke acties van het Milieubeleidsplan om aan de internationale doelstellingen en verplichtingen te kunnen voldoen.Om een invulling te geven aan de aanbevelingen van de maatschappelijke beleidsnota Milieu en Gezondheid van het Vlaamse Parlement (Motie van Aanbeveling-4 juli 2001 stuk-740 (2000-2001; nr. 4)) en de aanbevelingen van de SERV en de MiNa-Raad werd door het VITO in het jaar 2003 in opdracht van de cel Milieu en gezondheid van het toenmalige AMINAL een draaiboek ontwikkeld voor het opstellen van milieukwaliteitsnormen. De voorgestelde methodologie in dit draaiboek dat als gemeenschappelijke basis kan dienen voor het opstellen, evalueren en herzien van milieukwaliteitsnormen en dus bruikbaar is om voor de verschillende milieu-compartimenten op een uniforme en transparante manier milieukwaliteitsnormen af te leiden, is modulair opgebouwd volgens een stappenplan dat in meerdere of mindere mate kan doorlopen worden al naargelang de behoefte en rekening houdend met de actuele beleidssituatie. De doelstelling van de huidige studie is te komen tot de nodige structuren om de uitgewerkte methodologie voor milieu kwaliteitsnormen te gaan toepassen voor het opstellen van nieuwe normen, voor het bijstellen van bestaande normen en ook om de Vlaamse inbreng bij de ontwikkeling van milieukwaliteitsnormen op Europees niveau te verzekeren.
dc.languageNederlands
dc.titleUitwerken van de nodige structuren voor toepassing van het draaiboek milieukwaliteitsnormen
dc.typeDocument
vlaanderen.identifierOnderzoek-1832719
onderzoek.disciplineB007-geneeskunde-mens-vertebraten - B680-volksgezondheid
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors5
onderzoek.nbpages145
onderzoek.peerreviewedGeen peer review


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record