Show simple item record

dc.contributor.authorVeerle Cielen
dc.contributor.authorKoen Berwaerts
dc.contributor.authorLuc Janssens
dc.contributor.authorKatja Claus
dc.date.accessioned2019-07-18T09:37:11Z
dc.date.available2019-07-18T09:37:11Z
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/229900
dc.description.abstractDe das komt in Vlaanderen enkel nog permanent voor in Voeren en in hetLimburgse Haspengouw. Binnen Vlaanderen staat de das op de Rode Lijst in de categorie �Bedreigd�. In het Dijleland, de regio ten zuiden van Leuven, is er een hoge dichtheid aan oude burchten wat wijst op een � historisch gezien � zeer goed dassengebied. Vooral stroperij in de jaren �40, �50 en �60 is nefast geweest en heeft gezorgd voor de uitroeiing van de das in het Dijleland. De laatste jaren worden in de streek regelmatig zichtwaarnemingen en verkeersslachtoffers gemeld. Van een echte herkolonisatie is er momenteel echter geen sprake.In deel 1 worden de doelstellingen van deze studie uiteengezet. Daarna gaan we dieper in op de ecologie van de das. Deze tekst bespreekt beknopt welke eisen dassen stellen aan hun habitat, de sociale organisatie binnen een dassenkolonie en bespreekt tot slot de mobiliteit bij dassen.In deel 2 bespreken we de gebruikte analysemethode en welk materiaal hiervoor werd aangewend.In deel 3 worden de bekomen resultaten van de analyse weergegeven. We volgen hierbij de indeling volgens de beoogde doelstellingen. Vooreerst wordt de bekomen habitatkaart met zowel optimaal als suboptimaal habitat besproken. De verschillende herkolonisatie-mogelijkheden voor dassen vanuit de verschillende brongebieden worden uiteengezet. De zones waar habitatverbetering wenselijk is worden opgezocht en weergegeven. Daarnaast eindigen we met een oplijsting van knelpunten en mogelijkheden voor het nemen van ontsnipperingsmaatregelen.
dc.languageNederlands
dc.titleHabitat- en Connectiviteitsanalyse das
dc.title.alternativeDe das (Meles meles) als meetsoort met inbegrip van voorstellen voor daadwerkelijke ontsnippering van lijnvormige transportinfrastructuur
vlaanderen.identifierOnderzoek-1816926
onderzoek.disciplineS210-sociologie - S240-ruimtelijke-ordening, B003-ecologie - B280-dierenecologie
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors4
onderzoek.nbpages103
onderzoek.peerreviewedGeen peer review
dc.contributor.organisationRegionaal Landschap Dijleland vzw
dc.contributor.organisationRegionaal Landschap Dijleland vzw
dc.contributor.organisationNatuurtechnische milieubouw
dc.contributor.organisationNatuurtechnische milieubouw


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record