Show simple item record

dc.contributor.authorDirk De Martelaere
dc.contributor.authorNele Van Der Donckt
dc.date.accessioned2019-07-18T10:21:45Z
dc.date.available2019-07-18T10:21:45Z
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/229925
dc.description.abstractHet Departement Omgeving van de Vlaamse overheid voert een actief omgevingsbeleid, waarbij het behouden of zelfs verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen een belangrijke doelstelling is.Ter ondersteuning van dit beleid zette het Departement1 in 2001 een grootschalig onderzoek op met betrekking tot de hinderbeleving in Vlaanderen. Het betrof een eerste referentie-enquête, genaamd SLO02, waarbij ruim 3.200 inwoners van Vlaanderen schriftelijk bevraagd werden over de mate van hinder die ze ondervinden van geluid, geur en licht. De resultaten van deze nulmeting werden gebruikt als onderbouwing voor doelstellingen opgenomen binnen de hinderthema's van de Vlaamse milieubeleidsplannen. De resultaten van SLO worden gebruikt in functie van de beleidsontwikkeling rond leefomgevingskwaliteit. Concreet worden zij gebruikt om de doelstellingen van het Pact 2020 inzake milieu te monitoren. Met het Pact streeft de Vlaamse Regering naar meer welvaart en welzijn, een competitieve en duurzame economie, meer mensen aan de slag en een hoog peil van de levenskwaliteit van de bevolking, en dit met een efficiënt en doeltreffend bestuur. Eén van de doelstellingen die zijn opgenomen in het Pact 2020 is 'een significante daling van de potentieel ernstig gehinderden door geluidsoverlast door verkeer met 15% tegen 2020'. Verder bieden de resultaten van SLO ondersteuning voor het monitoren van Europese doelstellingen op Vlaams niveau. In het 7de Europese milieuactieprogramma is o.a. als doelstelling opgenomen dat geluidshinder in de EU significant moet dalen tegen 2020.En tenslotte geven zij ook voeding aan de uitwerking van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen die in juli 2018 werd goedgekeurd. In de eerste plaats aan het in de strategische visie beschreven concept van 10 kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkelingen. Maar ook bij de verdere uitwerking en verdieping van het aspect leefomgevingskwaliteit binnen de ruimtelijke planning in zijn geheel.
dc.languageNederlands
dc.titleUitvoeren van een schriftelijke enquête ter bepaling van het percentage gehinderden door geur, geluid en licht in Vlaanderen - SLO-4
vlaanderen.identifierOnderzoek-1818746
onderzoek.disciplineP002-fysica - P200-akoestiek
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors2
onderzoek.nbpages168
onderzoek.peerreviewedGeen peer review
dc.contributor.organisationStudiebureau M.A.S.
dc.contributor.organisationStudiebureau M.A.S.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record