Show simple item record

dc.contributor.authorGeert Haentjens
dc.date.accessioned2019-07-18T10:28:01Z
dc.date.available2019-07-18T10:28:01Z
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/229992
dc.description.abstractWaarom zou de vastgoedsector inspelen op een gegroepeerde aanpak en gemeenschappelijke initiatieven i.f.v. ruimtelijk rendement en wat zijn de drempels die er vandaag toe leiden dat gemeenschappelijke initiatieven of een gegroepeerde aanpak niet tot stand komt?Vermits "de vastgoedsector" geen uniform gegeven is, maakt het zin om van bij het begin de sector op te splitsen in: (Grond)eigenaars; Ontwikkelaars; Vastgoedinvesteerders; Gespecialiseerde vastgoedadviseurs en makelaars; Eindgebruikers. Binnen deze context dienen de volgende vragen aangepakt:1) Wat zijn specifiek de opportuniteiten voor eigenaars, ontwikkelaars, investeerders en eindgebruikers van gegroepeerde aanpak en gemeenschappelijke initiatieven en hoe kunnen die opportuniteiten meer zichtbaar/kenbaar gemaakt worden.2) Met welke innovatieve of minder bekende bouw-, verbouw- en renovatieformats (inclusief préfinanciering edm.) voor gemeenschappelijke of gegroepeerde initiatieven kan de vastgoedsector succesvol een hogere ruimtelijke rendementsgraad bereiken dan de traditionele werkwijze die gericht is op individuele eigendom en/of één eigenaar die na (ver)bouw unieke eenheden (al dan niet in "gedwongen mede-eigendom") verkoopt?3) Welke formats zijn toepasbaar voor ontwikkeling en (ver) bouw waarbij geen eindgebruikers zijn, en welke formats zijn mogelijk als er wel eindgebruikers zijn?4) Wat zijn de valkuilen voor de vastgoedsector bij gemeenschappelijke initiatieven om de ruimtelijke rendementsgraad op kwalitatieve wijze te verhogen en wat zeggen de "early adopters" daarover (bijvoorbeeld gevolgen op realisatie 5) Wat kan het Vlaams ruimtelijk beleid aanreiken aan de vastgoedsector om gegroepeerde aanpak en gemeenschappelijke initiatieven te stimuleren in hun vastgoedactiviteiten, bijvoorbeeld waarborgen, gebruiksvoorwaarden, communicatieondersteuning, Deze brede vraagstelling is het vertrekpunt. Tijdens het startoverleg is beslist om deze vraagstelling toe te spitsen op 4 à 5 typische maar theoretische cases. Voor elk van decases worden bovenstaande vragen behandeld. De geselecteerde cases zijn:1. Gemeenschappelijke ruimten - zoals groenvoorzieningen - in verkaveling;2. Centraal of bij knooppunt gelegen binnengebieden of onbebouwde percelen;3. Verdichting van een "oude" verkaveling;4. Optoppen;5. Horizontale scheiding en erfdienstbaarheden.Om het experten advies inhoudelijk te ondersteunen heeft Ruimte Vlaanderen een workshop sessie georganiseerd met vertegenwoordigers uit de verschillende segmenten van de vastgoedsector. Het verslag van deze sessie is verwerkt in het advies en bevindt zich in bijlage.
dc.languageNederlands
dc.titleGegroepeerde aanpak en gemeenschappelijke initiatieven i.f.v. ruimtelijke rendement
dc.title.alternativeInvalshoek vastgoed
vlaanderen.identifierOnderzoek-1825426
onderzoek.disciplineS210-sociologie - S240-ruimtelijke-ordening
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors1
onderzoek.nbpages39
onderzoek.peerreviewedGeen peer review


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record