Show simple item record

dc.contributor.authorMaja Mampaey
dc.contributor.authorMyriam Bossuyt
dc.contributor.authorLudwine Casteleyn
dc.contributor.authorHana Chovanova
dc.contributor.authorFilip François
dc.contributor.authorGeert Goemans
dc.contributor.authorChris Lambert
dc.contributor.authorKatrijn Roggeman
dc.contributor.authorLieve Slootmaekers
dc.contributor.authorKaren Van Campenhout
dc.contributor.authorMirka Van der Elst
dc.contributor.authorGriet Van Gestel
dc.contributor.authorJeroen Vanhooren
dc.contributor.authorAn Van Tornout
dc.date.accessioned2019-07-18T11:02:05Z
dc.date.available2019-07-18T11:02:05Z
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/230041
dc.description.abstractMilieukwaliteitsnormen vormen een belangrijk instrument bij de planning van een milieubeleid. Hierbij is het noodzakelijk dat de normen wetenschappelijk onderbouwd worden en voldoende rekening houden met de milieu-invloeden enerzijds en de invloeden op de menselijke gezondheid anderzijds. Daarnaast dienen zij het referentiekader aan te duiden waarbinnen nog economische activiteit aanvaardbaar is en dienen zij gedragen te worden door een voldoende maatschappelijke afweging.Naast deze vaststelling is het zo dat de gezondheidsaspecten meer aandacht krijgen bij het uitwerken van het milieubeleid. Dit houdt meteen ook in dat bij de normstelling de effecten ten aanzien van de menselijke gezondheid, dit voor alle groepen van de bevolking met inbegrip van de "zwakkere" groepen, steeds op een volwaardige manier moeten aan bod komen. Daarnaast dient het volledige gamma van mogelijke effecten met inbegrip van carcinogene, mutagene, teratogene en oestrogene effecten in beschouwing genomen te worden.Momenteel zijn al milieukwaliteitsnormen opgesteld of in opmaak voor de compartimenten water, bodem, lucht, grondwater en waterbodem. De vraag rijst in hoeverre bij het opstellen en uitvaardigen van deze normen rekening gehouden is met de gezondheidsinvloeden en hoe de maatschappelijke afweging / informatie is gebeurd.In de huidige normstellingkaders gehanteerd in Vlaanderen worden inderdaad vaak verschillende methodes gebruikt om tot normen te komen en werden deze ontwikkeld voor een welbepaalde doelstelling en zijn ze aldus niet altijd direct afgestemd om de effecten op de volksgezondheid mee in acht te nemen (bvb VLAREM normen). Nochtans is er een nood aan en is het uiterst relevant om gezondheidsaspecten op een meer kwantitatieve manier tot uiting te brengen binnen het normeringproces.In het licht van deze problematiek is het doel van dit onderzoek na te gaan in hoeverre de toepassing van de huidige milieunormen voor de diverse groepen van de bevolking een goede bescherming van degezondheid biedt.
dc.languageNederlands
dc.titleEvaluatie van geldende milieunormen naar hun doelstelling van bescherming van de bevolking inbegrepen gevoelige subpopulaties
vlaanderen.identifierOnderzoek-1832628
onderzoek.disciplineB007-geneeskunde-mens-vertebraten - B680-volksgezondheid
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors14
onderzoek.nbpages350
onderzoek.peerreviewedGeen peer review


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record