Show simple item record

dc.contributor.authorPieter Meert
dc.contributor.authorPatrick Willems
dc.date.accessioned2019-07-18T11:02:06Z
dc.date.available2019-07-18T11:02:06Z
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/230042
dc.description.abstractDit rapport kadert in de studie "Evaluatie van berekeningsmethoden voor het bepalen van de benodigde buffercapaciteit van kleinschalige opvangsystemen in het kader van erosiebestrijding" (bestek nr. BOD/STUD/2011/01) voor de Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. Meer specifiek beschrijft ze de eindresultaten bij de studie. De studie bestaat uit drie deelopdrachten: Deelopdracht 1: Inventaris, beschrijving en vergelijking van bestaandeberekeningsmethoden:1. Literatuuronderzoek naar de gangbare methodes voor het berekenen van debuffercapaciteit van opvangsystemen, zoals beschreven in de "Code van goedepraktijk erosiebestrijdingswerken", uitgegeven door het departement Leefmilieu,Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid (ALBON - Vandekerckhove, 2010).2. Opmaak schematisch overzicht van de onderliggende veronderstellingen bij deze methodes.3. Onderzoek naar de geldigheid van deze veronderstellingen voor Vlaanderen.4. Inventaris van de benodigde invoer-, parameter- en kalibratiegegevens voor de geldige methoden en de beschikbaarheid van deze gegevens in Vlaanderen.5. Selectie van meest geschikte methode(n) voor Vlaanderen. Deelopdracht 2: Evaluatie (kalibratie en validatie) van de geselecteerdeberekeningsmethoden1. Toepassing geselecteerde methodes op gevalstudies2. Keuze finale methode Deelopdracht 3: Aanbevelingen met betrekking tot toekomstige monitoring:1. Gevoeligheidsanalyse van de continue simulatiemethode2. Formuleren van voorstellen voor bijkomende meetcampagnesDe eindresultaten van de verschillende deelopdrachten worden hierna verder beschreven.
dc.languageNederlands
dc.titleEvaluatie van berekeningsmethoden voor het bepalen van de benodigde buffercapaciteit van kleinschalige opvangsystemen in het kader van erosiebestrijding
vlaanderen.identifierOnderzoek-1824299
onderzoek.disciplineP005-aardwetenschappen-geofysica - P460-sedimentologie-erosie
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors2
onderzoek.nbpages246
onderzoek.peerreviewedGeen peer review


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record