Show simple item record

dc.contributor.authorP Peeters
dc.contributor.authorTom Swerts
dc.contributor.authorW Dernau
dc.date.accessioned2019-07-18T11:02:33Z
dc.date.available2019-07-18T11:02:33Z
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/230055
dc.description.abstractOm concrete beleidsvoorstellen m.b.t. het grond- en pandenbeleid te kunnen formuleren, liet Ruimte Vlaanderen een studie uitvoeren die nagaat of de overheid een publieke regierol op zich kan nemen op vlak van grondbeleid.De studie is vooral praktijkgericht en omvat drie fasen:1. Inventarisatieronde van praktijkcases om inzicht te krijgen in de bestaande grondregie-aspecten, gehanteerde instrumenten en governance-modellen.2. Er werd een theoretisch schema ontwikkeld vanuit de verschillen die werden vastgesteld tussen de huidige praktijk en de gewenste rolverschuiving over publieke grondregie.3. Verder onderzoek naar bepaalde elementen en uitwerken en aftoetsen van beleidsaanbevelingen.De praktijkvoorbeelden lieten zien dat de overheid momenteel vooral een rol opneemt door zakelijke rechten te vestigen op gronden of eigen gronden te activeren. Het onderzoek focust daarom op een andere rol van de overheid en de behoefte om een andere aanpak te gebruiken specifiek in transformatiegebieden waar de overheid geen dominante grondpositie heeft.Daarnaast werd gefocust op ruimtelijke transformaties in een bebouwde context, omdat de complexiteit er groter is, o.a. op vlak van eigendomsstructuur en ruimtegebruik en op vlak van motieven en verwachtingen van de verschillende stakeholders. Vanuit de praktijkanalyse werd aangevoeld dat het huidige instrumentarium lacunes vertoont om in dergelijke gebieden vooral regie te voeren i.p.v. te werken vanuit een eigendomspositie van de overheid.
dc.languageNederlands
dc.titlePublieke grondregie bij ruimtelijke realisaties
dc.title.alternativeonderzoek naar instrumentele en bestuurlijk-organisatorische randvoorwaarden
vlaanderen.identifierOnderzoek-1827774
onderzoek.disciplineS210-sociologie - S240-ruimtelijke-ordening, S110-rechtswetenschappen - S140-publiek-recht
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors3
onderzoek.nbpages74
onderzoek.peerreviewedGeen peer review
dc.contributor.organisationProFlow
dc.contributor.organisationGD&A advocaten
dc.contributor.organisationProFlow


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record