Show simple item record

dc.contributor.authorR. Torfs
dc.contributor.authorS. Broekx
dc.contributor.authorF. Deutsch
dc.contributor.authorJ. Vankerkom
dc.contributor.authorT. Nawrot
dc.contributor.authorB. Nemery
dc.date.accessioned2019-07-18T11:04:07Z
dc.date.available2019-07-18T11:04:07Z
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/230092
dc.description.abstractDeze studie werd uitgevoerd in opdracht van AMINAL, cel milieu en gezondheid, om de impact van de blootstelling aan PM2,5 optimaal te kunnen inschatten. In de offerteoproep werden een aantal te onderzoeken elementen vermeld:- de blootstelling aan PM2,5 en impact op gezondheid hiervan inschatten in Vlaanderen, en kwantificeren in termen van maatschappelijke kosten;- gegevens genereren over de langetermijneffecten in Vlaanderen;- de beleidsmakers in staat stellen een coherent en domeinoverschrijdend beleid te kunnen uitwerken, dat tevens kosteneffectief is; Hiertoe dienden reeds beschikbare Vlaamse gegevens samen te worden bekeken en verder geanalyseerd en de consistentie met buitenlandse gegevens geëvalueerd. Bovendien moesten gegevens gegenereerd worden over de langetermijneffecten waarvoor tot nu toe weinig Vlaamse gegevens bestaan. De maatschappelijke kosten van de gezondheidseffecten dienden te worden ingeschat. In deze studie wordt hieraan gevolg gegeven, door de kennis over de gezondheidseffecten op lange termijn samen te vatten, en door bijkomend epidemiologisch onderzoek weliswaar over de effecten op korte termijn- in Vlaanderen uit te voeren. We trachten de bestaande Vlaamse en internationale kennis te gebruiken om de impact van PM2,5 en mogelijke beleidsruimte om hieraan te verhelpen zo optimaal mogelijk in te schatten. Hiervoor zijn een aantal eenvoudige luchtkwaliteitsscenario's uitgewerkt, echter zonder een uitgebreide analyse van kosten en baten van verschillende reductiemaatregelen na te streven. Bovendien trachten we een inzicht te krijgen van de omvang van het probleem aan de hand van eigen epidemiologische data. Omwille van de beperkte tijdreeks van PM2,5 metingen in Vlaanderen is teruggegrepen naar PM10 tijdreeksen. We geven ook aan in hoeverre het nu al mogelijk is de impact te vertalen in maatschappelijke kosten, die bruikbaar zijn als argument om maatregelen door te voeren en in de communicatie met belanghebbenden, en formuleren een aantal aanbevelingen om een coherent en domeinoverschrijdend beleid mogelijk te maken.
dc.languageNederlands
dc.titleOptimale inschatting van de impact van blootstelling aan PM2,5 in Vlaanderen
vlaanderen.identifierOnderzoek-1833267
onderzoek.disciplineB007-geneeskunde-mens-vertebraten - B680-volksgezondheid
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors6
onderzoek.nbpages110
onderzoek.peerreviewedGeen peer review


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record