Show simple item record

dc.contributor.authorAnn Pisman
dc.contributor.authorGeert Mertens
dc.contributor.authorIsabelle Loris
dc.contributor.authorPeter Vervoort
dc.date.accessioned2019-08-23T12:10:35Z
dc.date.available2019-08-23T12:10:35Z
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/237606
dc.description.abstractBegin 2019 werd het onderzoek over monetarisering van urban sprawl in Vlaanderen afgerond. Dit onderzoek, geeft nieuwe inzichten in het voorkomen en de kostprijs van urban sprawl in Vlaanderen. De resultaten zijn niet verrassend, maar toch wel confronterend. 95% van de Vlamingen woont in een omgeving die wordt getypeerd als �urban sprawl�. Dit verspreid wonen heeft een kostprijs, zowel voor de individuele burger als voor de maatschappij. Deze kostprijs zal aanzienlijk toenemen indien we er niet in slagen om in de toekomst een beleid uit te rollen dat inzet op het verminderen van urban sprawl. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten uit vergelijkende internationale onderzoeken over urban sprawl toegelicht. De situatie in Nederland en Vlaanderen (Belgi�) is voor heel wat indicatoren vergelijkbaar, maar op terrein toch verschillend. Voor Vlaanderen werd een ruimtelijke en monetaire analyse uitgevoerd naar het fenomeen van urban sprawl. Hierbij werden drie kostenposten in beeld gebracht: infrastructuur, mobiliteit en verlies aan ecosysteemdiensten. Als we in Vlaanderen doorgaan zoals vandaag zal dit onvermijdelijk leiden tot meer sprawl met meer kosten. Een anti-sprawlbeleid kan in totaal (doorrekening tot 2050) 25,6 miljard euro kosten besparen. De analyse kadert in de huidige discourshift die naar aanleiding van het klimaatdebat prominent is. Het oude maatschappelijk discours van �wat gaat dat allemaal kosten, wie gaat dat betalen en hebben we daar wel budget voor� maakt langzaam plaats voor een discours dat meer aandacht heeft voor een langetermijnperspectief en kan worden begrepen als �we moeten nu investeren om in de toekomst winst te maken of op zijn minst de verliezen te beperken.�
dc.languageNederlands
dc.titleUrban sprawl in Vlaanderen
dc.title.alternativeRuimtelijke �n financi�le winsten door het investeren in anti urban sprawl maatregelen
vlaanderen.identifierOnderzoek-1874959
onderzoek.disciplineS210-sociologie - S240-ruimtelijke-ordening
onderzoek.documenttypeHoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure - Bijdrage aan een boek/anthologie
onderzoek.nbauthors4
onderzoek.nbpages11
onderzoek.peerreviewedGeen peer review


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record