Show simple item record

dc.contributor.authorLiesbet Van den Abeele, Maarten Christis, Veronique Van Hoof, Peter Nielsen
dc.date.accessioned2020-03-26T12:34:47Z
dc.date.available2020-03-26T12:34:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/260998
dc.description.abstractDe Vlaamse industrie gebruikt verschillende minerale grondstoffen. Een deel hiervan wordt ingevuld met primaire delfstoffen die in Vlaanderen worden ontgonnen, zoals fijn zand, bouwzand, kwartszand, grind, klei en leem. Een andere deel wordt ingevuld door alternatieven zoals bijvoorbeeld gerecycleerde granulaten van bouw- en sloopafval of uitgegraven bodem. Een derde, niet onbelangrijk deel zijn geïmporteerde minerale grondstoffen. Deze studie richt zich op de in hoeveelheden belangrijkste “geïmporteerde minerale grondstoffen”, zijnde bouwzand, klei, leem, grind en steenslag. De studie tracht voor de periode 2019 – 2025 de vraag te beantwoorden in welke mate deze geïmporteerde stromen al dan niet de behoefte hieraan zullen afdekken. Hiervoor werd een gecombineerde aanpak gebruikt waarbij informatie uit de literatuur gecombineerd werd met een bevraging van de relevante stakeholders. Voor de drie belangrijkste groepen van minerale grondstoffen (1) bouwzand, (2) klei en leem en (3) grind en steenslag werd de behoefte naar geïmporteerde grondstoffen in kaart gebracht. Hiervoor werden trends uit het verleden afgetoetst bij de betrokken stakeholders. Daaruit blijkt dat de betrokken sectoren die bouwzand, grind en steenslag inzetten, uitgaan van een stabiele tot licht toename van de vraag. De keramische sector, die voornamelijk klei en leem inzet, gaat uit van groeiscenario en een toename van de vraag. Op basis van informatie over de winningen aan primaire delfstoffen en het gevoerde beleid in de regio’s en landen van waaruit Vlaanderen minerale grondstoffen importeert, is een inschatting gemaakt over hoe het aanbod de komende jaren zal evolueren. Daarbij is een zo goed mogelijk overzicht gemaakt van de factoren die enerzijds de winningen en anderzijds de invoer van deze minerale grondstoffen kunnen beïnvloeden. Per regio of land is een analyse gemaakt voor bovenvermelde minerale grondstoffen.
dc.languageNederlands
dc.subjectoppervlakte, delfstoffen
dc.titleStrategische kennisontwikkeling m.b.t. minerale grondstoffen: inzichten verzamelen rond de import van minerale grondstoffen naar Vlaanderen
vlaanderen.identifierOnderzoek-1748606
onderzoek.disciplineP005-aardwetenschappen-geofysica - P420-mineralogie
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors4
onderzoek.nbpages124
onderzoek.peerreviewedGeen peer review
dc.contributor.organisationVITO, VITO, VITO, VITO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record