Show simple item record

dc.contributor.authorMichel Van Camp, Koen Van Noten, Thomas Lecocq, Kris Vanneste
dc.date.accessioned2020-04-02T14:11:22Z
dc.date.available2020-04-02T14:11:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/261302
dc.description.abstractVlaanderen liet in 2007 de natuurlijke seismische activiteit en de seismische gevarenkans in Vlaanderen en zijn omgeving onderzoeken. De hoofdopdrachtnemer was de Koninklijke Sterrenwacht van België en het eindrapport (VLA07-4.2) werd in 2009 gefinaliseerd.Vlaanderen nam, in samenwerking met de KoninklijkeSterrenwacht van België, in 2008 eveneens initiatief om een seismometer op diepte (in een nieuw uitgevoerd boorgat tot 307 m diepte te Oostende) te installeren zodat Vlaanderen over een kwalitatief meetpunt zou beschikken waarbij de seismometer rechtstreeks in hard sokkelgesteente verankerd is.Bij toepassingen in de diepe ondergrond die de lokale drukcondities beïnvloeden bestaat een risico op het optreden van geïnduceerde (micro)seismiciteit. Hoewel er al meer dan 40 jaar een groot volume aan aardgas wordt opgeslagen in de diepe ondergrond van Vlaanderen werd er geen seismische monitoring uitgevoerd. Het eerste diepe geothermieproject dat in 2016 gestart is, heeft op eigen initiatief een seismische monitoring opgezet. Bij aanvang van de activiteiten zijn enkele honderden aardbevingen geregistreerd. Vlaanderen wil daarom in de toekomst de seismiciteit voor alle toepassingen in haar diepe ondergrond beter opvolgen.In de wetgeving (Vlaams decreet inzake de diepe ondergrond; DDO) is voorzien om voor de Vlaams bevoegde toepassingen waar nodig een meetplan voor monitoring op te leggen. Voor de federaal bevoegde toepassingen die plaatsvinden in de diepe ondergrond van Vlaanderen, zoals de ondergrondse strategische gasopslag, kan monitoring opgelegd worden via de Vlaamse regelgeving inzake de omgevingsvergunning.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) van het departement Omgeving wenst nu te laten onderzoeken 1) in hoeverre het bestaande netwerk van seismometers toelaat de natuurlijke en geïnduceerde bevingen in Vlaanderen te registreren; 2) hoe monitoring best verloopt en met welke aspecten rekening gehouden dient te worden in een meetplan; 3) hoe de monitoringsresultaten op een verantwoorde manier beoordeeld kunnen worden in functie van de Vlaamse geologische en seismische context. Daarnaast wil Vlaanderen zicht krijgen op de baseline (nulreferentie) seismiciteit van vóór aanvang van ondergrondse activiteiten en wat eventueel nodig is om een betrouwbare baseline voor de toekomst vast te leggen.
dc.languageNederlands
dc.rightsCC BY-NC-SA
dc.titleOpvolging van seismiciteit in de context van toepassingen in de diepe ondergrond van Vlaanderen
vlaanderen.identifierOnderzoek-2126688
onderzoek.disciplineP005-aardwetenschappen-geofysica - P460-sedimentologie-erosie
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors4
onderzoek.nbpages88
onderzoek.peerreviewedGeen peer review
dc.contributor.organisationKoninklijke Sterrenwacht van België, Koninklijke Sterrenwacht van België, Koninklijke Sterrenwacht van België, Koninklijke Sterrenwacht van België


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record