Show simple item record

dc.contributor.authorGeen auteur gevonden
dc.date.accessioned2020-08-14T14:13:19Z
dc.date.available2020-08-14T14:13:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/271575
dc.description.abstractMade In Brussels is een Live Project gebaseerd opde Sheffield School of Architecture (SSoA) inEngeland, gericht op de industriegebieden van deBelgische hoofdstad Brussel. Het zal functioneren alseen reeks workshops met verschillende actorenzowel in Engeland als in België, en voeden ineen groter oeuvre van Atelier Brussel. DeHet doel van Atelier Brussel is om een beterede veranderende economie en deorganisatie van ruimte voor productieve activiteiten inhet grootstedelijk gebied van de hoofdstad. Het Atelierwerd opgericht door Vlaamse en Brusselse actoren inassociatie met de internationale architectuurBiënnale Rotterdam en ArchitectuurWerkkamer Brussel.Het Atelier en SSoA hebben vijf sleutels geïdentificeerdlocaties voor analyse en debat binnen deindustriële zones. De vijf locaties zijn allemaal gelegenten zuidwesten van Brussel, dicht bij de omloopbaansnelweg, hogesnelheidslijn naar Lille/Parijs/Londen, en het kanaal Brussel-Charleroi. Zijde grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overschrijdenGewest en Vlaanderen. Alle sites zijn gepland alsindustriële zones en, op één locatie na, zijnin gebruik. De uitdaging voor iedereen is om de besteeconomisch rendement in termen van toegevoegde waarde, stadservice, en laaggeschoolde arbeid onderandere verbeteringen. Dit is een van de gebiedenwaar industriële werkgelegenheid en logistiekhet onderhoud in de stad zal blijven. Hoe kan delocaties geschikt zijn voor andere economische doeleinden dieuit het stadscentrum worden geduwd?De industriële activiteiten en infrastructuurnog steeds prominent aanwezig in Brussel zijn een unieke troefvoor de toekomst. De stad en haar buitenwijken zijnworden opgewekt door ruimte te maken voor innovatieveproductieactiviteiten, laaggekwalificeerde banen eneen circulaire economie. Nieuwe huizen voor een groeiendebevolking zijn gekoppeld aan het behoud enverbetering van de stedelijke economie; vande post-industriële stad naar de productieve stad.Het regenereren van deze wegkwijnende industriëlegebieden aan de rand van de stad zou creërende optimale voorwaarden voor een smeltkroes vankennis en productie, waardoor Brusselom te profiteren van zijn geografische positie ende gevestigde wereldhandel en het logistieke bereik.Het Live Project zal een echte levensplanning onderzoekenen urbanisme project, het definiëren van concretevoorstellen om het verborgen potentieel in eengemengd en complex deel van de stad, om te integrerenindustrie, productie en werk als belangrijke economischebestuurders voor de regeneratie in het stedelijk weefsel.
dc.languageEngels
dc.titleMade In Brussels
vlaanderen.identifierOnderzoek-2243751
onderzoek.disciplineS210-sociologie - S240-stedebouw
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors1
onderzoek.nbpages92
onderzoek.peerreviewedGeen peer review


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record