Show simple item record

dc.contributor.authorJan Zaman, Inge Pennincx, Sophie De Mulder
dc.date.accessioned2020-09-08T09:43:15Z
dc.date.available2020-09-08T09:43:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/272714
dc.description.abstractIn de afgelopen jaren heeft ons onderzoek de ruimtelijke patronen en organisatie vaneconomische activiteiten. Om deze bevindingen te koppelen aan het beleid hebben we de concepten van vraag en aanbod geïntroduceerd.aanbodsegmenten, en paste deze toe op de schaal van een gebied of een bepaalde ruimtelijke omgeving.Rekening houdend met de bedrijfsbehoeften van bedrijven op een bepaalde locatie, hebben we 16 vraagparameters geïdentificeerd vanbedrijven, die ruimtelijk relevant zijn op de schaal van een gebied: de omvang van de goede stromen, de alternatieve vrachttransport, de nabijheid van de markt,... Literatuur, interviews en observaties bieden ondersteunend bewijs voorde parameters. We hebben ze gekoppeld aan 24 andere parameters die de kenmerken van het gebied waar eenbedrijf is gevestigd. Deze omvatten onder andere mobiliteit, niveau van de voetval, de aanwezigheid van groeneinfrastructuur, andere bedrijven (of een mix van bedrijven), dichtheid, parkeermogelijkheden,... De combinatie vandeze informatie met onze typologie van economische gebieden (Giaretta, Pennincx, De Mulder, Zaman, 2019)resulteerde in 24 hoofdsegmenten, die de relatie laten zien tussen de vraag van bedrijven en het aanbod van ruimtelijkekenmerken op de schaal van een gebied. De segmenten worden idealiter gegroepeerd op basis van de kenmerken, enin die zin verschillen ze van de typologie van economische gebieden, die gebaseerd is op de geobserveerde locatievoorkeuren.van bedrijven.Deze manier van groeperen in segmenten genereert nieuwe vragen, die ons in staat stellen om ons ruimtelijk te onderscheiden.economische omgevingen, en om beslissingen te nemen over de locatie van economische activiteiten. Wij streven naarhet krijgen van concrete antwoorden op drie belangrijke vragen:(1) Is mijn bedrijf op de juiste plaats gevestigd? Levert dit gebied ruimtelijk gezien wat mijn bedrijf nodig heeft?(2) Levert het gebied de juiste diensten, die de bedrijven in dit gebied nodig hebben?(3) Als we een gebied willen transformeren, welke gebiedskenmerken moeten we dan veranderen om het gebied aan te trekken?gezochte bedrijven?We splitsen deze drie hoofdvragen op in deelvragen.De eerste vraag gaat over de vraagzijde en maakt gebruik van de micro-economische overwegingen, gemaakt door eenbedrijf, om een bepaald segment te kiezen. Verschillende vragen volgen elkaar op en gaan over dede vraag van bedrijven met betrekking tot de effecten van agglomeratie-, economisch en milieutechnisch ruimtelijk gebruik,vrachtvervoer, prijs per vierkante meter,...De tweede vraag kan leiden tot het segment dat het dichtst bij de werkelijke situatie ligt, op basis van de typologievan economische gebieden. Er is namelijk meestal een kloof tussen de feitelijke situatie en het best passende segment.Met behulp van de typologie en de segmenten op een actuele situatie wordt informatie over de zichtbaarheid, de grondprijs, enz. blootgelegd.waarde, goede stromen, bestemmingsplan.De derde en laatste vraag gaat over gebieden die in een transformatieproces verkeren. Na het vinden van dewenselijke segment, is het mogelijk om te evalueren welke bedrijven tot dit segment behoren, die zich moeten aanpassen ofom te verdwijnen. Daarnaast is de transitie in termen van diensten die het gebied levert (wat impliciet is wanneertransformeren van het ene segment naar het andere), kan worden bepaald.
dc.languageEngels
dc.titleHow to Attract the Right Economic Activities in a Certain Spatial Environment?
vlaanderen.identifierOnderzoek-2264212
onderzoek.disciplineS210-sociologie - S240-ruimtelijke-ordening
onderzoek.documenttypeHoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure - C1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1
onderzoek.nbauthors3
onderzoek.nbpages10
onderzoek.peerreviewedPeer review


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record