Show simple item record

dc.contributor.authorJoris Moonen, David De Kool, Bruno De Meulder
dc.date.accessioned2020-09-22T09:13:53Z
dc.date.available2020-09-22T09:13:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/273666
dc.description.abstractHet deelonderzoek naar polycentriciteit en wonen (werkpakket 1.3) van het Steunpunt Ruimte onderzoekt of, en hoe, er meer geclusterd gewoond zou kunnen worden enerzijds (geclusterd polycentrische wonen als beleidsdoel) en anderzijds hoe de toekomstige woningbouwopgave ingezet zou kunnen wordenom dit te bereiken (wonen als beleidsmiddel). Voordat we kunnen onderzoeken óf mensen meer geclusterd zouden moeten wonen, in welke vorm dit zou moeten gebeuren en hoe dit bereikt zou kunnen worden is het van belang om te weten wat voor woon-centraliteitspatronen er nu voorkomen in Vlaanderen. Er is echter weinig onderzoek hiernaar gedaan: er is bijvoorbeeld wel in kaart gebracht hoe sommige grote en kleinere steden een centrum vormen voor het woon- werkverkeer of een piek vertonen qua grond- en vastgoedprijzen. Het is echter de vraag in welke mate er van centraliteit kan worden gesproken op kleinere schaalniveaus: met andere woorden: in welke mate maken de kleinste steden, de dorpen, de wegen, de linten, de afslagen en de kruispunten centraliteit aan? Zijn de voorzieningen dáár waar er ook verhoudingsgewijs meer mensen wonen? En hoe heeft dit zich ontwikkeld? Dit rapport geeft antwoord op deze vragen doormet een brede blik het gebied tussen Antwerpen, Brussel en Gent te analyseren. Het brengt de morfologische transformaties van de afgelopen eeuwen in kaart, het ontrafelt de accumulaties van voorzieningen, het berekent hoeveel mensener in de kernen, linten en verkavelingen wonen en hoe dit aantal zich verhoudt tot de aanwezige voorzieningen.
dc.languageNederlands
dc.rightsCC BY-NC-SA
dc.titleSteunpunt ruimte: wonen en polycentriciteit
dc.title.alternativeIn- tussen Vlaamse residentiële centraliteiten
vlaanderen.identifierOnderzoek-2268065
onderzoek.disciplineS210-sociologie - S240-ruimtelijke-ordening
onderzoek.documenttypeBoek/rapport - Rapport
onderzoek.nbauthors3
onderzoek.nbpages272
onderzoek.peerreviewedGeen peer review
dc.contributor.organisationKatholieke Universiteit Leuven (KUL), Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Katholieke Universiteit Leuven (KUL)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record