Show simple item record

dc.contributor.authorAnn Pisman
dc.date.accessioned2020-11-25T14:17:28Z
dc.date.available2020-11-25T14:17:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/280731
dc.description.abstractBinnen het omgevingsdomein is nadenken over de lange termijn van groot belang. Inhoudelijk denken we na over de transitie naar een klimaatbestendige en -neutrale samenleving, de vergroening en het circulair maken van de economie, het verduurzamen van het ruimtegebruik, de transitie van het ergiesysteem, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het stoppen van het verlies aan biodiversiteit. Hierbij worden nieuwe uitdagingen, zoals technologische ontwikkelingen, een veranderende maatschappij of een veranderende houding tussen overheid en samenleving verkend. Deze uitdagingen vergroten de complexiteit van beleids-, plannings- en ontwerpprocessen en brengen onzekerheid in het spel. Om handvaten te bieden in de omgang met complexiteit en onzekerheid worden scenario’s ontwikkeld.Deze focus kadert binnen het voornemen van de Vlaamse overheid om meer in te zetten op toekomstverkenningen (Vlaamse Overheid, 2017). Om het regeringsbeleid beter te kunnen ondersteunen en te adviseren over strategische uitdagingen, is er immers nood aan een meer structurele aanpak met betrekking tot toekomstonderzoek. De visienota Toekomstverkenning aan de VlaamseRegering (Vlaamse Regering, 2019) stelt dat de Vlaamse overheid moet investeren in kennis- en capaciteitsuitbouw voor het verkennen van de toekomst, waarbij sprake is van trendanalyse, scenariotechnieken voor plausibele maar contrasterende toekomstbeelden, horizonscanning, visie- en terugkijktechnieken voor normatieve toekomstbeelden. Binnen het departement omgeving wordt al enkele jaren geëxperimenteerd met scenario-oefeningen. In deze paper worden achtereenvolgens de scenario-experimenten in de studie rond urban sprawl, destudie over de toekomstige maatschappelijke kosten en baten van het ruimtelijk beleid, de studie over smart cities en big data en de scenario-oefening in het kader van het Steunpunt Ruimte en Wonen toegelicht. Deze oefeningen worden gesitueerd ten opzichte van een meer theoretische scenariotypologie, ontwikkeld door Börjeson. Finaal worden de huidige uitdagingen voor het omgaanmet de (veelheid aan) scenario-oefeningen geschetst
dc.languageNederlands
dc.rightsCC BY-NC-SA
dc.titleBieden scenario’s zekerheid in een onzekere toekomst?
dc.title.alternativeHoe het departement Omgeving de afgelopen jaren experimenteerde met scenariodenken in Vlaanderen.
vlaanderen.identifierOnderzoek-2389072
onderzoek.disciplineS210-sociologie - S240-ruimtelijke-ordening
onderzoek.documenttypeHoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure - Bijdrage aan een boek/anthologie
onderzoek.nbauthors1
onderzoek.nbpages11
onderzoek.peerreviewedGeen peer review


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record